Rabu, 21 Oktober 2009

Surat Kuasa Jual Beli Tanah

SURAT KUASAYang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Ade
alamat : Permata Megah Residence blok B/9
umur : 43
pekerjaan : Pegawai Swasta
no KTP : 20.27878943356.378290

dengan ini memberikan kuasa kepada :

nama : Ari untung
alamat : Permata Megah Residence blok B/9
umur : 23
pekerjaan : Mahasiswa
no KTP : 10.7993.697672890
hubungan : anak kandung
untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan saudara James Yon. Surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Oktober 2009
Penerima Kuasa    Pemberi Kuasa
Ari Untung                     Ade

Reaksi:

0 komentar: