Senin, 19 Oktober 2009

Contoh Surat Permohonan Mutasi Kerja

Lampiran : 1 ( satu ) berkas
Perihal : Permohonan Mutasi / Promosi
Jabatan Kepala SekolahKepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung
Disampaikan melalui
Cab. DinasPendidikan
Kec. Bandung Kidul
di
Bandung

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama                                    :Reza, S.Pd
NIP / KARPEG                   :133 868 913 / C. 0994390
Tempat,tanggal lahir         : Bandung, 11 Juli 1952
Pangkat, Golongan/ruang: Pembina IV/A
Jabatan                                : Guru SDN Bina Marga
Ijazah terakhir                   : S I

Untuk pertimbangan selanjutnya kami lampirkan Surat – surat yang dianggap perlu yaitu :

1. Daftar Riwayat Hidup
2. SK angkatan dan Pangkat terakhir
3. NIP / KARPEG
4. Ijazah terakhir
5. DP3 2 tahun terakhir
6. STTPL / Piagam

Bandung, 9 Nopember 2007
Hormat saya


Reza, S.Pd.I
NIP 133 868 913
Reaksi:

3 komentar:

makasih contoh suratnya, bermanfaat..

saya mau pindah tugas dari batam ke jawa tengah cuma dari pihak pt saya minta di buat kan surat rekomendasi nya...
saya minta tolong di buat kan contoh nya...
terima kasih...