Rabu, 02 September 2009

Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Denis Akbar
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Pegawai swasta
Alamat : Jl. Menara 76 bandung

Menguasakan pengambilan BPKB kepada :

Nama : H. Adeng
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Menara 67 bandung

Demikian surat kuasa ini kami buat. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menguasai, Yang dikuasai,

( Denis Akbar ) ( H. Adeng )
Reaksi:

0 komentar: